+372 733 1400 
info@ecoprint.ee

 

niisutus
 Loodussõbralikud materjalid ja
kontrollitud tarneahel

 

 

 

 

 

Keskkonna- ja kvaliteedijuhtimine

Ecoprindi kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on üles ehitatud kooskõlas ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetega. Tutvu meie keskkonna- ja kvaliteedipoliitikaga (pdf) 

 

SC-UKASISO 9001 standardi nõuetele vastav kvaliteedi- juhtimissüsteem, millest juhindutakse kogu Ecoprindi tegevuses.

ISO9001 sertifikaadi koopia

iso 14001ISO 14001

 

 


ISO14001 sertifikaadi koopia

 

Mõõdame ettevõtte ökoloogilist jalajälge ja planeerime keskkonnategevusi iga-aastase keskkonnaaruande koostamise kaudu.

Tutvu keskkonnaaruannetega siin:

Keskkonnaaruanne 2013
Keskkonnaaruanne 2012
Keskkonnaaruanne 2011 (Flash)
Keskkonnaaruanne 2010 (pdf)
Keskkonnaaruanne 2009
Keskkonnaaruanne 2008
Keskkonnaaruanne 2007
Keskkonnaaruanne 2006
Keskkonnaaruanne 2005
Keskkonnaaruanne 2004

 


 

Keskkonnamärgised 

Nordic ecolabel adlogoPõhjamaade keskkonnamärgistus "The Nordic Ecolabel" on kõige laiemalt levinud keskkonnamärgis, mis on välja töötatud tarbijate abistamiseks keskkonnasõbralike valikute tegemisel. Kogu Ecoprindi toodang on luigemärgi nõuetega vastavuses. Alates 2010 aasta aprillist on kõigil meie klientidel võimalus luigemärgist oma Ecoprindis valmistatud trükistel kasutada.

sertifikaadi koopia

fsc eestiFSC® tarneahela sertifikaat garanteerib, et toormaterjali kättesaamiseks ei ole kahjustatud metsade ökosüsteemi, ei ole teostatud ebaseaduslikku raiet ega pandud toime muid loodust kahjustavaid toiminguid. FSCsertifikaadiga tunnustatud ettevõte aitab oma tegevusega toetada keskkonnasõbralikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult jätkusuutlikku metsade majandamist. Sertifikaat on tunnustatud keskkonnaorganisatsioonide WWF ja Greenpeace poolt. Firmaspetsiifiline sertifikaadi registrikood: TT-COC-003418

sertifikaadi koopia

 


 

Keskkonnatehnoloogiad 

Katusele sadav vihm trükikoja niisutussüsteemis

Trükikoja õhuniiskus peab olema 60 %, et tagada trükipaberi vajalik niiskus. Selle tagamiseks on meie trükikojas automaatne niisutussüsteem.

Trükikojas asuv sond mõõdab pidevalt õhuniiskuse taset ning vastavalt käivitab ja seiskab laes olevad sprinklerid. Niisutussüsteemis kasutame sadevett.

Sadevesi kogutakse trükikoja katusepinnalt (850m2) ja juhitakse mahutisse (5m3). Niisutussüsteemi täiskoormusel töötamise korral peaks üks mahutitäis sadevett katma 12-päeva vajaduse, juhul kui vahepeal sademeid juurde ei tule. Kui sademeid ei lisandu ning vesi paagis lõpeb, lülitub süsteem automaatselt üldvõrku - kraaniveele. Sajusel perioodil, kui paak saab täis, voolab ülejääv vesi drenaazi.

Niisutussüsteemis sadevee kasutamine vähendab meie tsentraalvee tarbimist keskmiselt 60% ulatuses.

 

niisutus1

 

Päike soojendab tarbevett

Sooja vee tootmiseks kasutame trükimaja katusel paiknevat, 7,7 m2 pindalaga päikesekollektorit.

Süsteem on eelsoojenduseks maja 1500 liitrisele boilerile - külm vesi läbib esmalt päikesepaneeliga ühenduses oleva paagi ja suundub suuremasse salvestisse.

Päikesekollektori abil toodetud energia tootmisel ei teki CO2 emisiooni. Piisava päikeseenergia puudumisel kompenseerib küttevajadust katlamaja.

 

vesi1

 

Tootmisruume kütab seadmetest vabanev jääksoojus

Tootmis- ja kontoriruumides oleme rakendanud eraldi ventilatsioonisüsteemid, mis võimaldab kella 17.00 büroos minna säästureziimile ja alustada taas paar tundi enne tööpäeva algust. Trükikoja ventilatsioonisüsteem seadistatakse vastavalt töögraafikule, vajadusel töötab 24/7.

Ventilatsioonisüsteemi paigaldatud soojusvaheti tõttu on meil võimalik kasutada seadmetest vabanev soojusenergia sissepuhutava värske õhu kütmiseks. Tootmisseadmete töötamisel tekkiv jääksoojus kasutamine katab ära kogu tootmisruumide talvise küttevajaduse.

 ventilatsioon1

 

Kui huvitud keskkonnasõbralikest lahendustest, võta ühendust ja tule tutvuma.